top of page
Gymnázium Poštová 9
Košice

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

IT Creativity Lab

1.png
2.png
3.png

Vedenie Gymnázia Poštová 9 sa v spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia rozhodlo držať krok s dobou a skvalitniť výchovno vzdelávací proces žiakov zavedením najmodernejších digitálnych prostriedkov a kompletnou renováciou jednej zo starších učební.

 

Žiaci sa dozvedeli viac o možnostiach využitia telekomunikačných technológií ako sú napr. rôzne senzory, ovládače, prepínače alebo počítače. Aktívne sa podieľali aj na implementácii  mobilnej aplikácie, vďaka ktorej je možné sledovať rôzne údaje učebne a interagovať s jej vybavením ako je napr. projektor, útulné osvetlenie alebo rolety na oknách.

Otvorená školská knižnica

Študenti v rámci projektu vytvorili modernú a atraktívnu webovú stránku reprezentujúcu školskú knižnicu, v ktorej sa vďaka prehľadnému dizajnu dokáže používateľ rýchlo a hlavne intuitívne zorientovať.

Súčasťou je zoznam dostupných kníh, v ktorom sa užívateľ okrem iného dozvie stručné informácie napr. obsah knihy alebo priemernú dĺžku čítania. V prípade záujmu o zapožičanie môže kontaktovať zodpovednú vyučujúcu. Žiaci sa snažia zaujať mládež aj pomocou profilu na sociálnej sieti Instagram, z ktorého uverejňujú tipy na čítanie, vedomostné kvízy, videá s knižnou tematikou a iné zaujímavosti z literárneho sveta.

Virtuálna prehliadka školy

Jedným z dôležitých faktorov vplývajúcich na výber strednej školy je pre žiakov základných škôl práve jej interiér.

Cieľom tohto projektu bolo preniesť priestory Gymnázia Poštová 9 do digitálneho sveta a umožniť tak všetkým zvedavcom spoznať vzhľad a vybavenie tried ale aj chodieb bez nutnosti fyzickej návštevy.

Vysokú náročnosť takejto implementácie študentom pomáhali zvládať hlavne mentori z Deutsche Telekom a spoločnosť Promiseo, ktorá študentom poskytla aj kamery s možnosťou natáčať 360 stupňové videá.

Gymnázium Šrobárova 1
Košice

Siemens Healthineers

Meranie kvality ovzdušia

Čistota a kvalita ovzdušia má obrovský vplyv nielen na schopnosť sústrediť sa a udržiavať pozornosť, ale aj na celkové zdravie človeka. Študenti vytvorili systém na zaznamenávanie teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu a koncentrácie oxidu uhličitého a siričitého. Tieto údaje sú v pravidelných intervaloch odosielané na server a využívané na grafickú vizualizáciu. Študenti sa pod pedagogickým vedením naučili pracovať s rôznymi senzormi, mikroovládačom Arduino, databázou SQLite3, službou Google Charts a prehĺbili svoje znalosti v programovacích jazykoch C++ a PHP.

Meranie kvality vody

Voda je nesmierne dôležitou súčasťou života a oplatí sa skúmať ju hlbšie. Kombináciou senzorov, mikroprocesora Raspberry Pi a mikroovládača Arduino je možné vyhodnotiť stav a kvalitu vody a vykonať experimenty zisťovacieho charakteru s cieľom zabezpečiť naozaj číru a pitnú vodu.

Študenti v rámci projektu nadobudli znalosti o platforme Docker, službách AWS a Grafana, databáze InfluxDB, webovom rámci Flask, vyskúšali si prácu s 3D tlačiarňou a vyhotovili program v jazyku Python, ktorý namerané údaje spracúva a zabezpečuje ich odosielanie na server.

Gymnázium Školská 7
Spišská Nová Ves

Visma Labs

Správa skladu učebníc

Gymnázium v Spišskej Novej Vsi využilo príležitosť tohto projektu na vyriešenie každoročného problému

spojeného s preberaním, objednávaním a distribúciou školských učebníc.

Študenti spolu s pomocou učiteľov, mentoringu spoločnosti Visma a študentov Technickej univerzity v Košiciach tento proces zmodernizovali a zjednodušili vyhotovením aplikácie.

Nadobudli pritom skúsenosti s jazykmi C#, HTML, CSS a JavaScript, SQL databázou, rámcom ASP.NET Core a softvérom na koordináciu práce Git.

Gymnázium Pavla Horova
Michalovce

Fpt Slovakia
16.png

Mikroprojekt pre inteligentnú triedu

V rámci spolupráce s firmou FPT Slovakia sa študenti michalovského gymnázia GPH rozhodli vytvoriť „inteligentnú triedu“, ktorá má za cieľ vylepšiť prostredie učebne informatiky. Pomocou senzorov pripojených na Arduino v triede prebieha meranie teploty, vlhkosti a znečistenia ovzdušia. Všetky informácie sú spracované pomocou jednodoskového počítača Raspberry Pi, ktorý je schopný regulovať teplotu, ovládať osvetlenie, či plniť vybrané slovné príkazy používateľa. Súčasťou učebne je i kamera, žiarovky Philips HUE a iné moderné technológie. Projekt Smart class GPH spríjemňuje prostredie triedy a zároveň zjednodušuje vybrané úkony.

Harmonic Resonance

Študenti druhého ročníka z GPH v Michalovciach sa rozhodli vytvoriť videohru pre milovníkov rockovej hudby. Pomocou vývojového prostredia Unity sa im podarilo vyvinúť hru s názvom Harmonic Resonance rozprávajúcu príbeh známeho amerického gitaristu Eugena Morseona. Programy Photoshop a Cakewalk využili na vytvorenie scenérie, hudby a postáv v štýle Pixel art. Hra má za cieľ osloviť hráčov, ktorí obľubujú hry v štýle starých arkád ale i každého, kto holduje hudbe z 80-tych rokov. Počas jej vývoja študenti narazili na problémy s programovaním v jazyku C a publikovaním hry, s ktorými im v rámci spolupráce pomohla firma.

Aplikácia Maturita vo vrecku

Untitled design.png

Výsledkom tejto spolupráce bolo vytvorenie aplikácie
s názvom Maturita vo vrecku, ktorá je určená študentom tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl na pomoc pri príprave na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. Na jej vývoj využili webové technológie s použitím hybridného frameworku React Native a databázu Firebase. Aplikácia disponuje štyrmi hlavnými oblasťami, ktoré zabezpečujú registráciu a vytvorenie profilu používateľa, prehľad tém pre samotné vzdelávanie a kvíz umožňujúci spätné otestovanie získaných vedomostí.

Projekt 100

Dvojica študentov GPH Michalovce sa rozhodla v rámci projektu IT LAB Creativity vyvinúť aplikáciu s názvom Projekt 100, ktorá by uľahčila orientáciu v priestoroch Gymnázia Pavla Horova nie len novým študentom, ale i návštevníkom školy. Aplikácia vizualizuje priestory školy, obsahuje užitočné informácie a do budúcna by sa mala ešte ďalej rozvíjať a rozširovať svoj záber. Vizualizácia bola zabezpečená pomocou projektovej dokumentácie školy, dronov, laserových meračov a v neposlednom rade virtuálnej reality. Študenti pre vývoj aplikácie využili viacero programov, a to najmä Unreal Engine 4, Capture, Blender a Quixel Bridge.

19.png
Gymnázium P.J.Šafárika
Rožňava

GlobalLogic Slovakia

Inteligentné terárium

Žiaci Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave chovajú v triede užovku, pre ktorú v rámci tohto projektu vytvorili inteligentné terárium.

Autonómny systém udržiavania vhodného prostredia užovky riadi teplotu, vlhkosť a osvetlenie a tak zabezpečuje príjemný pobyt v priestoroch triedy 2.A. V priestoroch terária sú osadené senzory, ktoré okrem automatického riadenia prostredia budú vyobrazené na webovej stránke a v mobilnej aplikácií, ktorej grafické návrhy študenti pripravili.

Projekt má zároveň zvýšiť povedomie študentov o samotnej užovke červenej, podmienkach jej chovu a prirodzenom biotope.

Portál riešených maturitných úloh

Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave sa v spolupráci s GlobalLogic Slovakia zapojilo dvomi projektmi v rámci LAB IT Creativity.
V prvom projekte bolo prioritným cieľom odstránenie hendikepu
z dištančnej prípravy na maturitu. 45 študentov, 2 odhodlaní pedagógovia a 4 mentori vytvorili zbierku riešených úloh maturitných zadaní pod názvom Maturita bez stresu. Spracovaných bolo viac ako 90 tém z oblastí matematiky, fyziky a biológie. Študenti gymnázia sa tak vrátili do škôl v plnom nasadení a podporili rozvoj tímového ducha. Vďaka tomu si teraz viac ako 400 žiakov môže efektívne a individuálne prehliadať Maturitu bez stresu pohodlne zo svojich zariadení.

bottom of page