top of page
Gymnázium Pavla Horova
Michalovce

Fpt Slovakia

Fitko do kapsy

Máte chuť cvičiť, ale neviete, aké cviky a aké stroje použiť, aby to bolo efektívne a aby ste si pritom nepoškodili zdravie? Aplikácia Fitko do kapsy, ktorú vyvinul tím programátorov z Gymnázia Pavla Horova

v Michalovciach, vám v tom pomôže... 

Obsahuje databázu cvičení a strojov s príslušnými návodmi, čo pomôže používateľom osvojiť si správne a bezpečné postupy, aby ich snaha a chuť urobiť niečo so svojou postavou nevyšla nazmar. Pri vývoji boli použité nástroje ako Flutter, Blender, Figma, Trello, FireBase, Android studio a Discord. Aplikácia je pritom publikovaná a voľne stiahnuteľná na Google Play „FITKO DO KAPSY“.

1.png
2.png
lab it wix foto.png

Codename Yellow

Ste fanúšikmi 3D-počítačových hier, plných napínavých momentov? Codename Yellow je určená práve pre vás...

Spolu s agentom Stevom „Strikerom“ Rogersom budete bojovať proti členom drogového kartelu v americkom Miami.

Členovia tímu Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach – nadšenci programovania – vytvorili túto hru s použitím nástrojov Unreal Engine 5, Blender a FL Studio.

Gymnázium Trebišovská 12
Košice

Visma Labs

Prvá pomoc

Patríte medzi tých, ktorí si nie sú istí, ako správne poskytnúť prvú pomoc alebo podľahnete stresu v situácii, pri ktorej môže ísť aj o život? Napriek znalostiam poskytnutia prvej pomoci môže často u mnohých ľudí dôjsť k bloku a v danej chvíli nie sú schopní prvú pomoc poskytnúť.

Aplikácia Prvá Pomoc slúži ako pomocný návod pri poskytovaní prvej pomoci alebo aj ako učebný materiál. Aplikácia sprevádza užívateľa pri poskytovaní prvej pomoci pri rôznych typoch zranenia (od menej zavážných až po veľmi vážne).

Aplikácia Autoškola

Aplikácia Autoškola je jednoduchou a efektívnou pomôckou pre budúcich a začínajúcich vodičov. Vďaka štyrom hlavným funkciám je nenáročná na obsluhu a pochopenie. V časti Testy používateľ nájde všetky otázky na nové testy na získanie vodičského preukazu. Teória ponúka rýchle presmerovanie na všetko, čo je potrebné sa naučiť na úspešné zvládnutie autoškoly a bezpečné šoférovanie na cestách.

Nakoľko si sami uvedomujeme problémy a komplikácie, ktoré sú spojené so zápisom nového auta, do našej aplikácie sme pridali aj funkciu Prihlásenie auta, ktorá ponúka pomoc a návod ako postupovať, keď si čerstvý vodič chce sadnúť do svojho vlastného auta. A práve, aby sme uľahčili a pomohli riešiť aj krízové situácie, ktoré sa na ceste môžu stať, do našej aplikácii sme zahrnuli, ako má vodič postupovať, ak sa stane účastníkom dopravnej nehody.

Gymnázium Ľudovíta Štúra
Michalovce

bart.sk

Byť zelený je top

Cieľom nášho projektu je zistiť, ako zeleň ovplyvňuje kvalitu ovzdušia v triede. Porovnávame 2 vybrané triedy, jednu v ktorej máme zelenú stenu a druhú klasickú triedu bez zelene. Sledujeme vlhkosť, hodnoty CO2 a teplotu.

Pre získavanie dát o ovzduší používajú študenti 2 microcontrollery ESP-32. Na každom ESP-32 je pripojený senzor teploty, vlhkosti vzduchu a snímač oxidu uhličitého. Pre zozbieranie dát si vybrali Raspberry Pi, na ktorom je spustený Home Assistant. Home Assistant je operačný systém založený na Linuxe. Tento operačný systém sa využíva najmä pri automatizácii domov. Pomocou pluginu ESPHome si študenti naprogramovali obe microcontrollery ESP-32. Raspberry Pi komunikuje s microcontrollermi pomocou Wi-Fi siete. Home Assistant dáta z microcontrollerov spracuje a poskytuje hodnoty zo senzorov v reálnom čase.

Meteolab

Cieľom projektu je prepojiť poznatky z informatiky, geografie a fyziky pre zostavenie meteorologickej stanice a zber dát z tejto stanice.

Študenti použili dosku ESP32 a snímač DHT22 pre snímanie teploty a vlhkosti v miestnosti a snímač BME280 pre teplotu, vlhkosť a atmosférický tlak vonku. ESP32 cez Wifi sieť odosiela namerané údaje do Firebase. Zozbierané údaje sa zobrazujú v reálnom čase pomocou webovej stránky. Okrem toho vonkajšiu teplotu, relatívnu vlhkosť a tlak je možné zobraziť vo forme grafov a tiež v podobe tabuľky s dátumom a časom merania. Pre vonkajší snímač, samotnú dosku a breadboard študenti vytvorili krabičky pomocou 3D tlače.

Gymnázium Komenského
Trebišov

Siemens Healthineers

Chémia jednoduchšie

Výsledkom projektu bude web stránka, ktorá bude slúžiť ako učebná pomôcka. Zobrazenie chemických väzieb bude tak ešte jednoduchšie.

Zobrazenie  týchto  väzieb  pomocou  3D  modelov je  prehľadnejšie a nápomocné aj pre študentov s horšou priestorovou predstavivosťou.

Na  stránke  sa  bude  nachádzať  ponuka  prvkov a ich základné informácie. Následne by sa dali vybrať presne tie, ktoré študent potrebuje zobraziť.

Gymnázium Alejová
Košice

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

 

Energy is the Future of the World

Náš projekt dáva žiakom a učiteľom na školách možnosť interaktívne sa edukovať o obnoviteľných zdrojoch energie, zistiť priemernú uhlíkovú stopu, ktorú školy vyprodukujú a následne ponúka možnosti na riešenie tohto problému v podobe úloh pre žiakov a učiteľov, ktorých plnením znížia vyprodukovanú uhlíkovú stopu ich školou. Projekt podporil náš technologický rozvoj tým, že nám umožnil aplikovať naše znalosti v kontexte reálneho sveta.

Zlepšilo to aj naše zručnosti v oblasti spolupráce a riadenia projektov. Z tohto projektu sme sa naučili cenné zručnosti vo vývoji webových stránok pomocou Reactu a získali sme skúsenosti s navrhovaním webstránok vo Figme. Rovnako sme sa veľa naučili ohľadom uhlíkovej stopy a šetrenia.

Gymnázium Opatovská cesta 7
Košice

GlobalLogic Slovakia

Online škola

Hlavným zámerom projektu je zmonitorovať spotrebu tepla a energie a to meraním teploty a svietenia svetiel v miestnostiach našej školy, ktorá pozostáva z piatich pavilónov.

Cieľom je znížiť spotrebu energií a tým prispieť aj k nižším nákladom prevádzky školy. Meranie dát prebehne pomocou ESP32 a senzorov DHT11 vo vybraných miestnostiach školy. Spracovanie a vizualizácia dát prebehne v prostredí GRAFANA, ktorá je spustená na lokálnom serveri. Výstupy z meraní bude možné sledovať na TV vo vstupnej hale školy a súčasne budú aktualizované údaje na stránke školy. Odborné oko nad projektom držala firma GlobalLogic Slovakia a pomocnú ruku podali aj študenti TUKE.

Gymnázium P.J.Šafárika
Rožňava

GlobalLogic Slovakia

Zdravé prostredie na našej škole

Cieľom projektu bolo vytvoriť systém monitorujúci základné parametre ovzdušia vzdelávacieho prostredia v 18 učebniach školy a tiež monitorovanie vlhkosti a teploty v kvetináčoch permakultúrnej záhrady vrátane sledovania kamerou. Žiaci pod vedením učiteľov, v spolupráci s odborníkmi z firmy GlobalLogic a študentmi VŠ, vytvoria s využitím ESP32 a príslušných senzorov zariadenia na monitorovanie kvality ovzdušia v triedach. Webové stránky vytvorené žiakmi budú prehľadne zobrazovať aktuálny stav v triedach aj v záhrade. Budú prístupné v lokálnej počítačovej sieti a na LCD monitore pri vstupe do školy.

bottom of page